Мета та завдання діяльності РМК

Мета діяльності РМК:

Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів та розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

Основні напрямки діяльності РМК:

• інформаційно-методичне забезпечення розвитку освітньої системи району;

• трансформування наукових ідей у педагогічну практику;

• організаційна та науково-методична підтримка експериментальної та інноваційної діяльності навчальних закладів;

• організаційно-методична підтримка інформатизації освіти;

• створення умов для розвитку та професійного зростання молодого педагога;

• науково-методична підтримка та розповсюдження педагогічних досягнень, перспективного педагогічного досвіду;

• психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу;

• організаційно-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю;

• організаційно-методичний супровід діяльності шкільних бібліотек;

• координація діяльності методичних структур та закладів в системі безперервної освіти.

Завдання науково-методичної роботи в освітній системі району

- Забезпечити науково -методичне супроводження державної реформи освіти, регіональних та міських освітніх програм і проектів; оновлення змісту освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».

- Створити умови для диверсифікації методичних послуг, безперервного розвитку професійної компетентності та особистісного зростання педагогічних працівників навчальних закладів Хортицького району. Розробити і запровадити нову районну модель міжкурсової післядипломної педагогічної освіти та науково-методичного супроводу освітньої діяльності НЗ на засадах маркетингу та менеджменту; забезпечити оновлення змісту, форм, технологій та методів міжкурсового навчання педкадрів, посилення системи внутрішнього забезпечення якості освітніх послуг.

- Модернізувати систему науково -методичної підтримки інноваційної, проектної та експериментальної діяльності закладів освіти району.

- Стимулювати розвиток індивідуальної та групової інноваційної ініціативи та творчості педкадрів, забезпечити вдосконалення організаційної та науково-методичної підтримки педагогів-учасників фахових конкурсів педагогічної майстерності.

- Створити умови для повноцінного розвитку кожної дитини та її успішної інтеграції в українське суспільство та європейську спільноту; зміщення акцентів на нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора індивідуальної освітньої траєкторії дитини; створення розвивального освітнього простору для обдарованої та здібної учнівської молоді, дітей з інтелектуальними та творчими здібностями.

- Оптимізувати систему моніторингових досліджень з метою комплексної оцінки якості освіти в начальних закладах району та забезпечення розвитку НМР на діагностичної основі.

- Забезпечити ефективний методичний супровід реалізації галузевих програм та нормативних документів з питань виховання та розвитку учнів, впровадження ціннісних орієнтирів виховання, реалізації в освітній системі Концепції національно-патріотичного та ідей сімейно-родинного виховання на засадах регіональних традицій; впровадження громадянської освіти, підтримка соціальних ініціатив в освіті, STEM-освіти, розвиток учнівського самоврядування, дитячої демократії та соціально змістовного лідерського руху, розвиток правової освіти.

- Створити умови для підвищення професійної майстерності фахівців виховної та позашкільної роботи через створення творчого простору для самореалізації педагогів, розвиток конкурентного середовища для освітян та учнів (вихованців), взаємодію щодо реалізації завдань виховання молоді з державними та громадськими організаціями, міською владою, депутатським корпусом, представниками бізнесу та соціально-психологічними службами, ЗМІ.

- Забезпечити оптимізацію взаємодії методичної служби району з методичними закладами міста та Запорізькій області.

- Створити умови для розвитку і ефективного функціонування психологічної служби системи освіти району; забезпечення методичного та консультативного супроводу реалізації завдань впровадження інклюзивної освіти в освітнюю систему району.

- Забезпечити розширення міжнародного співробітництва (участь в міжнародних освітніх проектах, конкурсах та проектах), спрямованого на інтеграцію освітньої системи району в європейський освітній простір.

- Створити організаційно-методичні умови для запровадження електронного документообігу, більш широкого використання ІК-технологій, широкої мережевої взаємодії суб’єктів освітнього процесу в систему управління НМР та НВП навчальних закладів, впровадження медіа-освіти у навчально-виховний процес; створення та розвинення єдиного хмарно-орієнтованого середовища освітньої системи району та міста. Активізувати роботу з системного оновлення та інформаційного наповнення сайтів навчальних закладів району.

Кiлькiсть переглядiв: 729

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.