Про розміщення інформації

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя:

Додаток 1. Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя

Додаток 2. Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти.

Додаток 3. Зразок ситуаційного завдання

Додаток 4. Критерії оцінювання тестування

Додаток до протоколу №1 засідання конкурсної комісії від 10.07.2020 "Перелік осіб, допущених до участі у конкурсі на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти м.Запоріжжя"


Протокол № 2 (від 11.11.2019) засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області.

Екзаменаційна відомість проведення письмового іспиту кандидата на заміщення вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області.

Протокол № 1 (від 18.10.2019) засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області


ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора

Хортицького академічного ліцею
Запорізької міської ради Запорізької області

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області
(Місце знаходження: вул. Чотирнадцятого Жовтня, буд.13, м. Запоріжжя, 69123).

Додаток 1. Перелік тестових питань для кандидатів заміщення вакантних посад.
Додаток 2. Зразок ситуаційного завдання.
Додаток 3. Критерії оцінювання

Найменування та місцезнаходження закладуХортицький академічний ліцей Запорізькоїміської ради Запорізькоїобластівул. Чотирнадцятого Жовтня, буд.13, м. Запоріжжя, 69123
Найменування посади та умовипраціДиректор Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області. Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праціпрацівників установ, закладів та організаційокремихгалузейбюджетноїсфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифнихрозрядівпрацівниківнавчальнихзакладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційнівимогидо керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальнусереднюосвіту»Посаду директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької област іможе обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік, кінцевийтермін і місцеподаннядокументів для участі у конкурсіОсоба, яка претендує на зайняттявакантної посади директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області особисто подає такі документи: -заяву про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);-копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;- довідку про відсутність судимості;- мотиваційний лист, складений у довільній формі.- інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.Документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа).Документи приймаються протягом 20 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Запорізької міської ради у приміщенні територіального відділу освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за адресою: вул. Задніпровська, 48-А, місто Запоріжжя, 69027.
Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалістьКонкурсний відбір починається з 08.11.2019 та складається з наступних етапів:- перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, що відбувається шляхом тестування, яка відбудеться 11.11.2019 о 14.00у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» ЗапорізькоїміськоїрадиЗапорізькоїобласті за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя;- перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, яка відбудеться 11.11.2019 у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» ЗапорізькоїміськоїрадиЗапорізькоїобласті за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя;- публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу, яка відбудеться 11.11.2019 у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» ЗапорізькоїміськоїрадиЗапорізькоїобласті за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронноїпошти особи, яка уповноваженанадаватиінформацію про конкурс та прийматидокументи для участі у конкурсіІзбицька Олена Вікторівна, т. 286-26-14Е-mail: hortvo@ukr.net


Протокол № 2

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області.

Оголошення
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області(місце знаходження: вул. Чотирнадцятого Жовтня, буд.13, м. Запоріжжя, 69123).


Найменування та місце знаходження закладу Хортицький академічний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області вул. Чотирнадцятого Жовтня, буд.13, м. Запоріжжя, 69123
Найменування посади та умови праці Директор Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області. Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» Посаду директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області особисто подає такі документи: -заяву про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; - автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; - копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); -копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; - довідку про відсутність судимості; - мотиваційний лист, складений у довільній формі. - інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа). Документи приймаються протягом 20 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Запорізької міської ради в приміщені департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (каб. № 6), за адресою: вул. Незалежної України, 39-Б, м. Запоріжжя, 69037.
Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість Конкурсний відбір починається з 02.08.2019 та складається з наступних етапів: - перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, що відбувається шляхом тестування, яка відбудеться 06.08.2019 у приміщенні департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за адресою: вул. Незалежної України, 39-Б, м. Запоріжжя, 69037; - перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, яка відбудеться 06.08.2019 у приміщенні департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за адресою: вул. Незалежної України, 39-Б, м. Запоріжжя, 69037; - публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу, яка відбудеться 06.08.2019 у приміщенні департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за адресою: вул. Незалежної України, 39-Б, м. Запоріжжя, 69037.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Захарова Алла Григорівна, т. 708-24-10 Е-mail: kadrdon@ukr.net

Перелік тестових питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти


ПРОТОКОЛИ

Протокол № 1 Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу санаторного типу "Злагода" Запорізької міської ради Запорізької області.

Протокол №2. Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу санаторного типу "Злагода" Запорізької міської ради Запорізької області.

Оголошення
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу санаторного типу «Злагода»
Запорізької міської ради Запорізької області

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу санаторного типу «Злагода» Запорізької міської ради Запорізької області
(місце знаходження: пр. Інженера Преображенського, 9б, м. Запоріжжя, 69097).

Додаток 1. Перелік тестових питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

Додаток 2. Завдання

Додаток 3. Критерії оцінювання тестування, вирішення ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання

Найменування та місце знаходження закладу Запорізький загальноосвітній навчально-виховний комплекс санаторного типу «Злагода» Запорізької міської ради Запорізької області пр. Інженера Преображенського, 9б, м. Запоріжжя, 69097
Найменування посади та умови праці Директор Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу санаторного типу «Злагода» Запорізької міської ради Запорізької області . Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» Посаду директора Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу санаторного типу «Злагода» Запорізької міської ради Запорізької області може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу санаторного типу «Злагода» Запорізької міської ради Запорізької області особисто подає такі документи: - заяву про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; - автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; - копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); - копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; - довідку про відсутність судимості; - мотиваційний лист, складений у довільній формі. - інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа). Документи приймаються протягом 20 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Запорізької міської ради в приміщені департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (каб. № 6), за адресою: вул. Незалежної України, 39-Б, м. Запоріжжя, 69037.
Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість Конкурсний відбір починається з 14.06.2019 та складається з наступних етапів: - перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, що відбувається шляхом тестування, яка відбудеться 17.06.2019 у приміщенні управління з питань розвитку освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за адресою: пр. Соборний, 214, м. Запоріжжя, 69037. - перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, яка відбудеться 17.06.2019 у приміщенні управління з питань розвитку освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за адресою: пр. Соборний, 214, м. Запоріжжя, 69037. - публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу, яка відбудеться 17.06.2019 у приміщенні управління з питань розвитку освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за адресою: пр. Соборний, 214, м. Запоріжжя, 69037.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Захарова Алла Григорівна, т. 708-24-10 Е-mail: kadrdon@ukr.net


ПРОТОКОЛИ
ЗАСІДАНЬ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА

Протокол №3 (від 08.02.2019р.)
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької області.

Протокол №2 (від 31.01.2019р.)
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької області.

Протокол №1 (від 08.01.2019р.)
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької області.


Протокол №3 (від 08.02.2019р.)
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №92 Запорізької міської ради Запорізької області

Протокол №2 (від 31.01.2019р.)
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №92 Запорізької міської ради Запорізької області

Протокол №1 (від 08.01.2019р.)
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №92 Запорізької міської ради Запорізької області


Протокол №3 (від 08.02.2019р.)
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №51 Запорізької міської ради Запорізької області

Протокол №2 (від 31.01.2019р.)
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №51 Запорізької міської ради Запорізької області

Протокол №1 (від 08.01.2019р.)
Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №51 Запорізької міської ради Запорізької області


Перелік тестових питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти

1. Яка державна установа визначає державну політику в сфері освіти?

2. На виконання яких регулятивних функцій спрямовано Закон України «Про освіту»?

3. Що є основою нової парадигми освіти?

4. Хто виступає засновником закладу освіти комунальної форми власності?

5. Які права входять в поняття «право на освіту»?

6. Як визначено мовну політику у закладах освіти?

7. Що таке інформальна освіта?

8. Які форми здобуття освіти належать до інституційних форм здобуття освіти?

9. Які форми здобуття освіти належить до індивідуальних форм здобуття освіти?

10. Який спосіб організації освітнього процесу передбачає сімейна (домашня) форма здобуття освіти?

11. Які гарантії громадянам визначає Закон України «Про освіту» для здобуття початкової та базової середньої освіти?

12. Як у Законі України «Про освіту» сформульовано мету позашкільної освіти?

13. Який термін, використаний у Законі України «Про освіту», визначається як «комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку»?

14. У яких закладах держава створює умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування?

15. Які умови для здійснення освітньої діяльності визначені у Законі України «Про освіту» для закладів освіти?

16. Які права керівнику закладу загальної середньої освіти надає автономія закладу освіти?

17. В який термін відповідно до статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» Закону України «Про освіту»передбачається розміщення для відкритого доступу інформації та документів, визначених частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом?

18. В чому полягає особливість відносин між закладами освіти та релігійними організаціями?

19. Які структурно-змістовні складові містить освітня програма?

20. Які складові включає внутрішня система забезпечення якості освіти?

21. Які інструменти, процедури та заходи входять до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?

22. Які види автономії гарантовані державою для закладу освіти?

23. На яких підставах створюється наглядова (піклувальна) ради закладу освіти?

24. Який термін, використаний у Законі України «Про освіту», визначається як «Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень»?

25. Що вважається порушенням академічної доброчесності?

26. Які види порушень, пов’язані з поняттям “академічна доброчесність” наводяться у Законі України «Про освіту»?

27. Якою установою здійснюється ліцензування освітньої діяльності закладів загальної середньої та дошкільної освіти м. Запоріжжя?

28. Хто здійснюватиме контроль якості освіти в закладах загальної середньої освіти?

29. Як проводиться оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання?

30. В яких закладах проводиться інституційна акредитація?

31. За яких підстав у закладі освіти організовується інклюзивне навчання?

32. Які права гарантовані закладом освіти здобувачам освіти?

33. Які права мають батьки здобувачів освіти?

34. Які обов’язки батьків здобувачів освіти визначає Закон України «Про освіту»?

35. У якому законодавчому документі визначено державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам?

36. За яким органом, установою Законом України «Про освіту» закріплено повноваження визначення території обслуговування для закладів початкової та базової середньої освіти?

37. Провадження яких видів діяльності включає робочий час педагогічного працівника?

38. Як Закон України «Про освіту» визначає статус практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти?

39. Як використовуються кошти, отримані від оренди нерухомого майна комунального закладу освіти?

40. Який документ затверджує право закладу освіти створювати та мати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами, структурні підрозділи, у тому числі філії?

41. Який тип закладу загальної середньої освіти визначений для закладу, що забезпечує базову середню освіту?

42. Як називається заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, наприклад, заклад загальної середньої освіти ІІ та ІІІ ступенів?

43. Які рівні затвердження проходить освітня програма, розроблена закладом загальної середньої освіти?

44. Хто має входити до комісії з проведення конкурсу на посаду директора закладу освіти?

45. Яким документом визначаються повноваження директора закладу загальної середньої освіти?

46. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти?

47. Які повноваження має педагогічна рада закладу?

48. Які рівні освіти відповідно до Закону України «Про освіту» має повна загальна середня освіта?

49. Яка норма академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника у між атестаційний період?

50. Ким затверджуються штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів, створені на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти?

51. На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»:

52. За якими напрямами Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» регламентує проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти?

53. Які ключові компетентності внесені до переліку, визначеного Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

54. Які наскрізні вміння випускника закладу освіти наведені у Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

55. На вирішення яких завдань спрямована ґрунтовна підготовка вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями, що проводиться в рамках реформи?

56. На якому етапі впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» має бути розроблений новий державнийстандарт базової середньої освіти?

57. Які шляхи для зменшення бюрократичного навантаження на школу передбачені Планом заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

58. Які етапи створення нового освітнього середовища визначає План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

59. На якій підставі здійснюється зарахування учня до закладу освіти ІІ-ІІІ ступенів?

60. Які документи подаються для зарахування дитини до закладу освіти?

61. Як у випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, можуть бути встановлені результати попереднього навчання учня?

62. В який термін має оприлюднюватися інформація про наявність вільних місць у закладі загальної середньої освіти?

63. Хто відповідає згідно з вимогами законодавства за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти?

64. В який термін заява та відповідні документи для зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, подаються до закладу освіти одним з батьків дитини?

65. Чи обов’язковою є присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування до першого класу закладу загальної середньої освіти

66. Який термін встановлений для видання наказу про зарахування дітей до першого класу закладу загальної середньої освіти?

67. Які дії керівника закладу освіти, якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах)?

68. Яка інформація розташовується на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти до початку проведення процедури жеребкування?

69. За яких умов відбувається зарахування до першого класу закладів освіти на вільні місця після 15 червня?

70. Які умови для зарахування до закладу загальної середньої освіти III ступеня визначені Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти?

71. Яка освітня галузь відповідно до Державного стандарту визначена параметрами: «здобувач освіти взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях, висловлює думки, почуття та ставлення; розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів»?

72. Який документ визначає загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти, дає цілісне уявлення про зміст і структуру початкової освіти як першого рівня загальної середньої освіти, встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями?

73. Які варіанти освітніх програм входять до Базового навчального плану початкової освіти?

74. Як і ким розподіляється варіативний складник базового навчального плану?

75. На які цикли поділятиметься початкова освіта за Концепцією Нової української школи?

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької області

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької області (місце знаходження: вул. Героїв 93-ї бригади, 13, м. Запоріжжя, 69076).

Найменування та місце знаходження закладу Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької області. вул. Героїв 93-ї бригади, 13, м. Запоріжжя, 69076.
Найменування посади та умови праці Директор Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької області. Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» Посаду директора Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької області може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької області особисто подає такі документи: - заяву про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; - автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; - копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); - копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; - довідку про відсутність судимості; - мотиваційний лист, складений у довільній формі. - інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа). Документи приймаються протягом 20 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Запорізької міської ради в приміщені департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (каб. № 6), за адресою: вул. Незалежної України, 39-Б, 69037.
Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість Конкурсний відбір починається з 28.01.2019 та складається з наступних етапів: - перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, що відбувається шляхом тестування, яка відбудеться 30.01.2019 у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя. - перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, яка відбудеться 31.01.2018 у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя. - публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу, яка відбудеться 08.02.2019 у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Захарова Алла Григорівна, т. 708-24-10 Е-mail: kadrdon@ukr.net

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 92 Запорізької міської ради Запорізької області

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 92 Запорізької міської ради Запорізької області (місце знаходження: вул. Лахтінська, 9, м. Запоріжжя, 69076).

Найменування та місце знаходження закладу Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 92 Запорізької міської ради Запорізької області. вул. Лахтінська, 9, м. Запоріжжя, 9.
Найменування посади та умови праці Директор Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 92 Запорізької міської ради Запорізької області . Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» Посаду директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №92 Запорізької міської ради Запорізької області може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 92 Запорізької міської ради Запорізької області особисто подає такі документи: - заяву про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; - автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; - копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); - копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; - довідку про відсутність судимості; - мотиваційний лист, складений у довільній формі. - інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа). Документи приймаються протягом 20 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Запорізької міської ради в приміщені департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (каб. № 6), за адресою: вул. Незалежної України, 39-Б, 69037.
Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість Конкурсний відбір починається з 28.01.2019 та складається з наступних етапів: - перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, що відбувається шляхом тестування, яка відбудеться 30.01.2019 у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя. - перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, яка відбудеться 31.01.2018 у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя. - публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу, яка відбудеться 08.02.2019 у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Захарова Алла Григорівна, т. 708-24-10 Е-mail: kadrdon@ukr.net

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 51 Запорізької міської ради Запорізької області

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 51

Запорізької міської ради Запорізької області (місце знаходження: вул. Воронезька, 4, м. Запоріжжя, 69114).

Найменування та місце знаходження закладу Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 51 Запорізької міської ради Запорізької області. вул. Воронезька, 4, м. Запоріжжя, 69114.
Найменування посади та умови праці Директор Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 51 Запорізької міської ради Запорізької області . Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» Посаду директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №51 Запорізької міської ради Запорізької області може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 51 Запорізької міської ради Запорізької області особисто подає такі документи: - заяву про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; - автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; - копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); - копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; - довідку про відсутність судимості; - мотиваційний лист, складений у довільній формі. - інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа). Документи приймаються протягом 20 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Запорізької міської ради в приміщені департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (каб. № 6), за адресою: вул. Незалежної України, 39-Б, 69037.
Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість Конкурсний відбір починається з 28.01.2019 та складається з наступних етапів: - перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, що відбувається шляхом тестування, яка відбудеться 30.01.2019 у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя. - перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, яка відбудеться 31.01.2018 у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя. - публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу, яка відбудеться 08.02.2019 у приміщенні Запорізького ліцею «Логос» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Рекордна, 29, м. Запоріжжя.
Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Захарова Алла Григорівна, т. 708-24-10 Е-mail: kadrdon@ukr.net
Кiлькiсть переглядiв: 1433

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.